Exness ได้รับใบอนุญาตเอฟดีเอ วางแผนการเปิดตัวบริการบีทูบี

Exness บริษัทโบรกเกอร์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไซปรัส ได้ประกาศถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยในสหราชอาณาจักรและได้รับใบอนุญาตจากสถาบันดูแลการเงินในสหราชอาณาจักร (FCA) ชื่อของบริษัทในสหราชอาณาจักรคือ Exness Europe Limited และได้รับใบอนุญาตหลักจากสำนักงานใหญ่ในลอนดอนของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน